Выкарыстанне лагапедычнага лэпбука

У Залескім яслях-садзе — сярэдняй школе Чачэрскага раёна дзейнасць настаўнікаў-дэфектолагаў пачынаецца з ранняга выяўлення дзяцей, якія патрабуюць карэкцыйна-развіццёвага навучання. 

Карэкцыйную дапамогу дзецям з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця аказвае настаўнік-дэфектолаг Анжэла Шыцікава. Яна вывучае асаблівасці развіцця навучэнцаў для вызначэння аптымальных шляхоў аказання дапамогі. Анжэла Мікалаеўна выкарыстоўвае наглядныя і практычныя метады, якія дазваляюць у простай, гульнявой форме выканаць мноства задач у рабоце з дзіцем, а таксама зацікавіць і прыцягнуць да работы бацькоў. Менавіта для гэтага яна стала выкарыстоўваць лагапедычны лэпбук. 

Пры стварэнні і выкарыстанні лагапедычнага лэпбука Анжэла Мікалаеўна ўключае практыкаванні на карэкцыю і развіццё артыкуляцыйнай маторыкі, фанематычнага слыху і ўспрымання, словазмянення і словаўтварэння, звязнага маўлення. На занятках у кожнага дзіцяці з’яўляецца магчымасць праявіць сябе без дадатковай актывізацыі цікавасці да пазнавальнай дзейнасці, бо дзіця захоплена заданнямі, якія ярка прадстаўленымі і прапануюць нешта неразгаданае. Пры выкананні такіх заданняў самастойна, з дапамогай гульняў, малюнкаў, картак замацоўваюцца атрыманыя веды.

На школьным метадычным аб’яднанні педагог прадставіла гэтую форму работы. Сёлета адзначалася 60-годдзе з дня першага палёту чалавека ў космас, таму тэма лэпбука была вызначана касмічная. Пры распрацоўцы макета педагог звярталася за кансультацыямі да настаўнікаў біялогіі, фізікі і астраноміі. Заданні самага рознага характару размешчаны на розных элементах: у кішэньках, нататнічках, міні-кніжках, кніжках-гармоніках, канверціках розных форм, картках…

У гэтым лэпбуку прадстаўлены гульні і практыкаванні, накіраваныя не толькі на аўтаматызацыю гукаў [Р], [С], [Л] (ракета, касмадром, робат, планета, і г.д.) на ўсіх узроўнях (ізаляванае вымаўленне, прамыя і адваротныя склады, словы, прапановы, тэкст), але і заданні для развіцця фанематычнага слыху, гукавога аналізу, прасадычнага боку маўлення, граматыкі, звязнага маўлення. Змест лэпбука складаецца з 15 заданняў, размешчаных на 6 лістах. Пры гэтым забяспечваецца паступовае ўскладненне матэрыялу. Кожнае заданне складаецца з яркага нагляднага матэрыялу, што садзейнічае актывізацыі ў дзяцей цікавасці да пазнавальнай дзейнасці.

Такая незвычайная падача матэрыялу прыцягвае ўвагу малога, і ён яшчэ не раз вернецца да гэтай папкі, каб пагуляць з ёй, і незаўважна для сябе паўторыць пройдзены матэрыял. Работа з лэпбукам спрыяе ўзбагачэнню слоўнікавага запасу, развіццю памяці, увагі, дробнай маторыкі. Лэпбук — свайго роду творчая лабараторыя, якая мяняе змест у залежнасці ад мэт і задач, уласцівых пэўнаму этапу навучання. Узяўшы ў рукі папку, дзіця вучыцца знаходзіць тэмы, якія яго цікавяць, працаваць самастойна, праяўляць ініцыятыўнасць, творчыя здольнасці. А задача настаўніка-дэфектолага — падтрымліваць гэтую цікавасць, накіроўваць у патрэбнае рэчышча.

Зоя ПАЎЛАВА,
намеснік дырэктара Залескага ясляў-сада — сярэдняй школы Чачэрскага раёна.