Кампактна, але інфарматыўна

У аснове тэхналогіі візуалізацыі знаходзяцца розныя эфектыўныя спосабы апрацоўкі і кампаноўкі інфармацыі, якія дазваляюць яе “сціскаць”, іншымі словамі — прадстаўляць у кампактным, зручным для выкарыстання выглядзе. Прыёмы візуалізацыі маюць шмат пераваг: дапамагаюць навучэнцам правільна арганізаваць і аналізаваць інфармацыю, інтэграваць новыя веды, садзейнічаюць засваенню вялікага аб’ёму інфармацыі, дазваляюць звязваць атрыманую інфармацыю ў цэласную карціну.

Распаўсюджанымі тэхнікамі візуалізацыі з’яўляюцца ментальныя карты, кросенс, воблака слоў, інфаграфіка, скрайбінг, таймлайн і інш. Больш падрабязна хочацца спыніцца на інфаграфіцы. Гэта графічны спосаб падачы інфармацыі, даных і ведаў. Інфаграфіка падразумявае згортванне вялікага аб’ёму інфармацыі і падачу яе ў кампактным і прывабным для чытача выглядзе. Работа з інфаграфікай можа весціся ў двух напрамках:

• аналіз навучэнцамі створанай настаўнікам інфаграфікі;
• стварэнне інфаграфікі навучэнцамі пад кіраўніцтвам настаўніка (у ходзе праектнай дзейнасці, па вывучаным матэрыяле).

Пры рабоце з інфаграфікай ажыццяўлюцца:

• аналіз інфармацыі;
• супастаўленне прыведзеных фактаў;
• фармулёўка вывадаў;
• параўнальная характарыстыка;
• абагульненне і пастаноўка пытанняў.

Працуючы ў 11 класе над тэмай “Выбар прафесіі”, навучэнцы стварылі наступную серыю інфаграфікі на аснове сэрвісу www.easel.ly:

 Якім чынам можна выкарыстоўваць прадстаўленую інфаграфіку?

• Яна вучыць разважаць.

У працэсе вывучэння тэмы навучэнцы знаёмяцца са службовай інструкцыяй медсястры і яе складнікамі, аналізуюць, разважаюць, што павінна быць у інструкцыі, прагназуюць службовую інструкцыю сваёй прафесіі.

• Публікацыя ў сацыяльных сетках.

Настаўнік павінен ісці ў нагу з часам, каб павысіць матывацыю навучэнцаў і зацікавіць іх. Што ж можа паўздзейнічаць на сучасных дзяцей і падлеткаў больш эфектыўна, чым супольнасць у сацсетках? На працягу апошніх 3 гадоў я са сваімі вучнямі актыўна карыстаюся сацсеткай “УКантакце”, на базе якой створана суполка Learn English — enjoy your life. Чаму б не ператварыць карысны вучэбны матэрыял у яркую, выразную інфаграфіку і не выкарыстоўваць яе пры абмеркаванні тэмы ў класе?

• Падахвочванне да дэбатаў.

Выбіраем з прапанаванага пераліку прафесій самую запатрабаваную сёння, дзелімся на групы “за” і “супраць”. Прапануем навучэнцам аргументавана абараняць супрацьлеглыя пункты гледжання. Так навучэнцы не проста засвойваюць вучэбную інфармацыю, але і вучацца параўноўваць факты, пераканаўча аргументаваць уласнае меркаванне.

Візуалізацыя інфармацыі — магутны інструмент данясення думак і ідэй да навучэнцаў, памочнік ва ўспрыманні і аналізе даных.

• Гульня Mingling Activity.

Кожны вучань атрымлівае адну картку, вывучае інфармацыю, складае пытанні, падыходзіць да аднакласнікаў, задае пытанні і знаходзіць “гаспадара” гэтай карткі.

• Замена сачынення.

Замена традыцыйных эсэ інфаграфікай, а чаму б і не? Навучэнцы здаюць візуальныя тэксты і пераказваюць матэрыял з апорай на ўласную інфаграфіку.

• Планаванне кар’еры.

У будучыні многія навучэнцы ацэняць карысць гэтага навыку, а пакуль што задумаюцца над сваім прафесійным абліччам, над тым, чаму трэба ўдзяліць увагу ўжо сёння.

• Развіццё лічбавай дасведчанасці.

Навучэнцы вывучаюць інфармацыю з інтэрнэту, звяртаючы ўвагу на самыя запатрабаваныя ў свеце прафесіі, аналізуюць атрыманы матэрыял і прадстаўляюць яго ў кампактным, зручным для выкарыстання выглядзе.

• Стварэнне праекта.

Выкарыстанне інфаграфікі пры складанні праекта, на этапе абагульнення і замацавання вывучанага матэрыялу — вельмі эфектыўны прыём. У працэсе работы развіваюцца не толькі камп’ютарная дасведчанасць, але і крытычнае мысленне, творчыя здольнасці, уменне працаваць з інфармацыяй.

• Развіццё камунікатыўнай кампетэнцыі.

Расказаць аб прафесіях, запатрабаваных у сучасным грамадстве, даведацца аб папулярных прафесіях, абгрунтаваць уласны выбар прафесіі — усё гэта можна зра­біць з дапамогай інфаграфікі. Візуалізацыя на ўроках — важны элемент вучэбнай дзейнасці, які спрыяе больш глыбокаму і трываламу засваенню ведаў, выклікае цікавасць да вывучэння прадмета, садзейнічае развіццю лагічнага мыслення, аналізу і кемлівасці, ініцыятывы і настойлівасці ў дасягненні пастаўленай мэты, дапамагае ў фарміраванні навыкаў самастойнай працы.

Таццяна КАЖАРСКАЯ,
настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 3 Лепеля.