Архіў катэгорыі : Брэстчына

На карысць кожнага педагога

Інфармацыя сёння становіцца ўсё больш значным прадуктам не толькі для пэўных сацыяльных груп, але і для ўсяго грамадства. У інфармацыйным асяроддзі самымі запатрабаванымі з’яўляюцца выданні, якія працуюць на мэтавую аўдыторыю. У вучэбна-метадычным кабінеце аддзела адукацыі, спорту і турызму адміністрацыі Маскоўскага раёна Брэста выдаюцца газеты “Зараніца” (для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры), “Слова” (для настаўнікаў рускай мовы і літаратуры), “Постфактум” (для ... Падрабязней »

Краязнаўства як школа патрыятызму

Адным са сродкаў грамадзянска-патрыятычнага і маральнага выхавання навучэнцаў з’яўляецца школьнае краязнаўства. Падчас краязнаўчай работы ў дзяцей фарміруецца інтарэс да вывучэння гісторыі краіны, роднага горада, вёскі. Любоў да Радзімы пачынаецца з канкрэтных ведаў пра вуліцу, раён, горад, вёску, дзе мы жывём. Гэтыя веды школьнікі могуць атрымаць у краязнаўчым гуртку. У нашай школе дзейнічаюць гісторыка-краязнаўчы гурток і клуб “Патрыёт”. У гуртку займаецца 15 ... Падрабязней »

Удасканальваць даследчую кампетэнцыю педагогаў

Адным з самых эфектыўных шляхоў развіцця інтэлектуальна-творчага патэнцыялу дзіцяці з’яўляецца даследчая дзейнасць. Малодшы школьны ўзрост — спрыяльны перыяд для далучэння навучэнцаў да вучэбна-даследчай работы. Выхаванцам пачатковай школы ўласцівы цікаўнасць і імкненне да актыўнай дзейнасці. Малодшыя школьнікі з задавальненнем фантазіруюць, эксперыментуюць, робяць невялікія адкрыцці. Даследчая дзейнасць прадугледжвае распрацоўку зместу, выбар метадаў і форм арганізацыі работы, ацэнку атрыманых вынікаў. Аднак малодшыя школьнікі ... Падрабязней »

Сакрэты сямейнай педагогікі

Роля сям’і ў грамадстве надзвычай важная, бо менавіта ў ёй фарміруецца і развіваецца асоба чалавека, набываюцца сацыяльныя ролі, неабходныя для паспяховай адаптацыі ў соцыуме. У сям’і закладваюцца маральныя каштоўнасці, фарміруюцца нормы паводзін, раскрываюцца ўнутраны свет і індывідуальныя якасці асобы. Звяртаючыся да бацькоў, вядомы педагог А.С.Макаранка гаварыў: “Вашы ўласныя паводзіны — самая вырашальная рэч. Не думайце, што вы выхоўваеце дзіця толькі ... Падрабязней »

Каштоўнасць інтэрактыўных метадаў навучання

За апошнія гады настаўнікі замежнай мовы атрымалі значную самастойнасць у выбары сродкаў навучання і творчым асэнсаванні зместу і шляхоў рэалізацыі праграмных патрабаванняў. Сярод розных метадаў і тэхналогій навучання лідзіруючае становішча займаюць тыя, што заснаваны на асобасна арыентаваным падыходзе. Гэта важна, бо ў такім выпадку на ўроку ствараецца атмасфера, у якой дзеці адчуваюць сябе камфортна і свабодна. Акрамя таго, асобасна арыентаваныя ... Падрабязней »

Маленькія даследчыкі вялікага свету

Лепшым адкрыццём з’яўляецца тое, якое дзіця зрабіла само. Задача дашкольнай установы ў гэтым выпадку заключаецца ў тым, каб знайсці найбольш эфектыўныя сродкі, якія будуць садзейнічаць разумоваму развіццю дзяцей, улічваць іх узроставыя і індывідуальныя асаблівасці. Адной з крыніц творчага развіцця дашкольнікаў з’яўляецца даследчая дзейнасць. Ад самага нараджэння дзіця пазнае навакольны свет, вывучае ўсё як можа і чым можа — вачыма, рукамі, ... Падрабязней »

Да бяспечнага дзяцінства праз гульню і творчасць

Пазнаючы свет, дзеці часта сутыкаюцца з небяспекай і нярэдка становяцца ахвярамі свайго няведання, бестурботнасці і легкадумнасці. Большасць дашкольнікаў не ведае, што неабходна рабіць у пэўнай экстрэмальнай сітуацыі. А надзвычайным для дзіцяці можа быць любая падзея, якая выходзіць за рамкі яго звыклага побыту. Таму задача педагогаў і бацькоў заключаецца не толькі ў тым, каб ахоўваць і абараняць дзіця, але і ў ... Падрабязней »

Камунікатыўныя кампетэнцыі на ўроках гісторыі і грамадазнаўства

Сённяшні выпускнік школы павінен валодаць камунікатыўнымі ўменнямі і навыкамі, якія забяспечваюць паспяховую сацыялізацыю, адаптацыю і самарэалізацыю ў сучасных умовах развіцця грамадства. Камунікатыўная кампетэнтнасць азначае гатоўнасць ставіць і дасягаць мэт праз вусную і пісьмовую камунікацыю: атрымліваць неабходную інфармацыю, выказваць і цывілізавана адстойваць уласны пункт гледжання ў дыялогу і публічным выступленні на аснове паважлівага стаўлення да чужой думкі і каштоўнасцей (рэлігійных, этнічных, ... Падрабязней »

Музейная педагогіка для дашкольнікаў

Падтрыманне пазнавальнага інтарэсу ў дзяцей старшага дашкольнага ўзросту патрабуе ад выхавальніка выкарыстання розных форм і прыёмаў работы, у тым ліку і тых, што характэрны для музейнай педагогікі. Таму ідэя стварэння міні-музея ў дашкольнай установе — цікавая і актуальная. Гэта вельмі эфектыўная форма работы, бо яна дазваляе дзіцяці эксперыментаваць, сінтэзаваць атрыманыя веды, развіваць творчыя здольнасці і камунікатыўныя навыкі. Калі ў звычайным ... Падрабязней »

Посткросінг — свет без межаў

Кожны настаўнік шукае свае шляхі для павышэння матывацыі дзяцей да вывучэння замежнай мовы. У англійскім клубе, які дзейнічае ў нашай школе, выкарыстоўваюцца розныя прыёмы для гэтага: суботнія пасяджэнні, тэатралізаваныя мерапрыемствы, літаратурныя вечарыны “Камін-Party”, караоке-шоу, конкурсы іншамоўных песень, гульнявыя праграмы і дыскатэкі па матывах свят англамоўных краін. Сёлета мы паспяхова праехалі па маршруце Лондан — Парыж — Берлін. Сярод новых форм ... Падрабязней »