Архіў катэгорыі : Брэстчына

С интерактивным подходом к чтению

Одна из серьезных проблем современной школы — падение интереса учащихся к чтению, которое приводит к снижению грамотности, косноязычию, неумению правильно выражать мысли. Как добиться того, чтобы литературное чтение приносило детям интеллектуальное удовольствие? Заинтересовать с помощью игры. Мотивационный потенциал игры направлен на более эффективное освоение материала, пробуждение интереса к учебному предмету, развитие инициативы, активности и находчивости, формирование точности, подвижности, гибкости ума, аккуратности ... Падрабязней »

Решаем проблемные ситуации на уроках русской литературы

Мой педагогический опыт показывает, что наличие большого объема знаний у учащихся вовсе не гарантирует способность быстро и качественно пользоваться ими. Нередко, столкнувшись со сложной задачей, ребенок не может предложить адекватное решение. Задача педагога — научить не только качественному, но и творческому мышлению, позволяющему генерировать новые идеи, правильно оценивать и принимать нестандартные решения, оперативно реагировать на проблемные ситуации. От развития креативности ... Падрабязней »

Рашаем простыя тэкставыя задачы

Праграма спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы для дзяцей з парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні) па матэматыцы на І ступені прадугледжвае работу з тэкставымі задачамі. Гэты від дзейнасці даволі складаны і выклікае пэўныя цяжкасці ў асаблівых вучняў з-за спецыфічных парушэнняў, уласцівых ім. Дзеці дрэнна арыентуюцца ва ўмове задачы, не ўмеюць вылучаць істотнае, рашаюць, не ўнікаючы ў змест, абапіраюцца на асобныя, выхапленыя з кантэксту ... Падрабязней »

Вывучаем этнакультурныя традыцыі

На працягу трох гадоў у сярэдняй школе № 2 Драгічына рэалізуецца  інавацыйны праект “Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі”. Зладжаная работа педагогаў-інаватараў, эфектыўнае сацыяльнае партнёрства школы і сям’і ў фарміраванні этнакультурных ведаў вучняў даюць вынікі. Кіраўнік праекта — дырэктар школы Сяргей Андрэевіч Сенькавец, каардынатар — намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Святлана Сцяпанаўна Касяк, навуковы кансультант — ... Падрабязней »

Биоэнергопластика для правильной артикуляции и звукопроизношения

Хорошая речь — важнейшее условие всестороннего и полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь, тем легче высказать свои мысли, тем шире возможности в познании окружающей действительности. Одна из сторон речи — звукопроизношение, которое лежит в ее основе. Формирование правильного произношения — сложный процесс. Ребенок учится управлять органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, контролировать речь окружающих и собственную. К ... Падрабязней »

Домікі для крылатых сяброў

Не першы год вучні Маларыцкай раённай гімназіі разам з Брэсцкім абласным аддзяленнем ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны” вырабляюць штучныя гняздоўі для розных птушак. Гэтая работа адыгрывае важную ролю ў экалагічным выхаванні, абуджае цікавасць да пазнання прыроды, вучыць беражлівым адносінам да яе, пашырае кругагляд. Сёлета сямікласнікі майструюць сінічнікі для белых сініц, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі. Займаюцца яны гэтым на ўроках тэхнічнай ... Падрабязней »

Фарміруем пунктуацыйную пісьменнасць

Праблема фарміравання пунктуацыйнай пісьменнасці актуальная пры арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўсіх класах. Адна з задач вывучэння беларускай мовы ў старшых класах — сістэматызацыя і паглыбленне ведаў пра мову і маўленне, заканамернасці і правілы функцыянавання моўных сродкаў у маўленні, нормы беларускай літаратурнай мовы, удасканаленне культуры вуснага і пісьмовага маўлення (моўная і маўленчая кампетэнцыі). Практыка паказвае, што выпускнікі з году ў год ... Падрабязней »

Чтобы дети умели и любили читать

Чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. Это не только то, чему и посредством чего обучают, воспитывают и развивают, но и то, с помощью чего дети изучают большинство предметов. Учебные успехи во многом зависят от умения читать бегло и выразительно, понимать содержание прочитанного, анализировать поступки героев, делать соответствующие выводы. Уверенное владение навыком чтения — одно из основных ... Падрабязней »

Дзіцячая перыёдыка ў карэкцыйна–развіццёвай рабоце

Адным з асноўных метадаў навучання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, у тым ліку з расстройствамі аўтыстычнага спектра, з’яўляецца метад нагляднасці, заснаваны на паказе прадметаў ці мадэлей, якія вывучаюцца. У метадычным арсенале педагогаў шмат разнастайных развіццёвых гульняў, картатэка якіх пастаянна папаўняецца. Але карэкцыйна-развіццёвая работа не абмяжоўваецца толькі школай. Дзе ўзяць неабходныя матэрыялы бацькам, як далу­чыць мам і татаў да сумеснай дзейнасці ... Падрабязней »

Прыроду вывучаем — маўленне развіваем

З-за недахопу жывых зносін і ўзаемадзеяння з аб’ектамі навакольнай рэчаіснасці павялічваецца колькасць дзяцей з маўленчымі праблемамі. Каб гэтага не было, неабходна ўключаць гаворку дзяцей у канкрэтныя практычныя дзеянні. У некаторых дзяцей парушэнні закранаюць усе кампаненты моўнай сістэмы: фанетыку, лексіку, граматыку і інш. Акрамя таго, назіраюцца праблемы з увагай, памяццю, мысленнем, каардынацыяй, дробнай і артыкуляцыйнай маторыкай. Для павышэння маўленчай актыўнасці дзяцей ... Падрабязней »