Архіў катэгорыі : Брэстчына

Песенны матэрыял на ўроках англійскай мовы

Выкарыстанне песеннага матэрыялу дазваляе разнастаіць віды работы на ўроках англійскай мовы, падыходзіць для ўсіх этапаў заняткаў, дапамагае наладзіць міжпрадметныя сувязі (з геаграфіяй, гісторыяй), вызначыць узровень сфарміраванасці камунікацыйных кампетэнцый, палепшыць вынікі вучэбнай дзейнасці, развіць творчыя здольнасці школьнікаў, павысіць матывацыю да прадмета, пашырыць лінгвістычны кругагляд, зняць псіхалагічны бар’ер у іншамоўным маўленні. Выкарыстоўваючы песенны матэрыял у выкананні носьбітаў мовы, можна ўдасканаліць такія віды ... Падрабязней »

Фарміруем вылічальныя навыкі ў малодшых школьнікаў

Лікі акружаюць нас паўсюль. Выкананне арыфметычных дзеянняў з імі прыводзіць да выніку, на аснове якога мы прымаем пэўнае рашэнне. Адна з найважнейшых задач вывучэння матэматыкі ў малодшых класах — фарміраванне ўсвядомленых і трывалых навыкаў вуснага ліку.  Каб авалодаць імі, вучні павінны спачатку асвоіць пэўны вылічальны прыём, а затым у выніку трэніроўкі навучыцца даволі хутка прымяняць яго на практыцы. Вусны лік — неад’емная ... Падрабязней »

Эфектыўныя прыёмы работы з тэкстам

Ніхто не будзе спрачацца з тым, што сучасны чалавек павінен свабодна валодаць мовай, быць здольным мець зносіны з рознымі людзьмі ў розных сітуацыях, адчуваючы сябе пры гэтым камфортна і ўпэўнена. Па словах вядомага лінгвіста і псіхолага А.А.Ляонцьева, для паўнацэнных зносін чалавеку неабходна хутка і правільна арыентавацца ў іх умовах, умець планаваць сваё маўленне, выбіраць змест, знаходзіць адэкватныя сродкі выказвання думак і наладжваць ... Падрабязней »

С интерактивным подходом к чтению

Одна из серьезных проблем современной школы — падение интереса учащихся к чтению, которое приводит к снижению грамотности, косноязычию, неумению правильно выражать мысли. Как добиться того, чтобы литературное чтение приносило детям интеллектуальное удовольствие? Заинтересовать с помощью игры. Мотивационный потенциал игры направлен на более эффективное освоение материала, пробуждение интереса к учебному предмету, развитие инициативы, активности и находчивости, формирование точности, подвижности, гибкости ума, аккуратности ... Падрабязней »

Решаем проблемные ситуации на уроках русской литературы

Мой педагогический опыт показывает, что наличие большого объема знаний у учащихся вовсе не гарантирует способность быстро и качественно пользоваться ими. Нередко, столкнувшись со сложной задачей, ребенок не может предложить адекватное решение. Задача педагога — научить не только качественному, но и творческому мышлению, позволяющему генерировать новые идеи, правильно оценивать и принимать нестандартные решения, оперативно реагировать на проблемные ситуации. От развития креативности ... Падрабязней »

Рашаем простыя тэкставыя задачы

Праграма спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы для дзяцей з парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні) па матэматыцы на І ступені прадугледжвае работу з тэкставымі задачамі. Гэты від дзейнасці даволі складаны і выклікае пэўныя цяжкасці ў асаблівых вучняў з-за спецыфічных парушэнняў, уласцівых ім. Дзеці дрэнна арыентуюцца ва ўмове задачы, не ўмеюць вылучаць істотнае, рашаюць, не ўнікаючы ў змест, абапіраюцца на асобныя, выхапленыя з кантэксту ... Падрабязней »

Вывучаем этнакультурныя традыцыі

На працягу трох гадоў у сярэдняй школе № 2 Драгічына рэалізуецца  інавацыйны праект “Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі”. Зладжаная работа педагогаў-інаватараў, эфектыўнае сацыяльнае партнёрства школы і сям’і ў фарміраванні этнакультурных ведаў вучняў даюць вынікі. Кіраўнік праекта — дырэктар школы Сяргей Андрэевіч Сенькавец, каардынатар — намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Святлана Сцяпанаўна Касяк, навуковы кансультант — ... Падрабязней »

Биоэнергопластика для правильной артикуляции и звукопроизношения

Хорошая речь — важнейшее условие всестороннего и полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь, тем легче высказать свои мысли, тем шире возможности в познании окружающей действительности. Одна из сторон речи — звукопроизношение, которое лежит в ее основе. Формирование правильного произношения — сложный процесс. Ребенок учится управлять органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, контролировать речь окружающих и собственную. К ... Падрабязней »

Домікі для крылатых сяброў

Не першы год вучні Маларыцкай раённай гімназіі разам з Брэсцкім абласным аддзяленнем ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны” вырабляюць штучныя гняздоўі для розных птушак. Гэтая работа адыгрывае важную ролю ў экалагічным выхаванні, абуджае цікавасць да пазнання прыроды, вучыць беражлівым адносінам да яе, пашырае кругагляд. Сёлета сямікласнікі майструюць сінічнікі для белых сініц, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі. Займаюцца яны гэтым на ўроках тэхнічнай ... Падрабязней »

Фарміруем пунктуацыйную пісьменнасць

Праблема фарміравання пунктуацыйнай пісьменнасці актуальная пры арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўсіх класах. Адна з задач вывучэння беларускай мовы ў старшых класах — сістэматызацыя і паглыбленне ведаў пра мову і маўленне, заканамернасці і правілы функцыянавання моўных сродкаў у маўленні, нормы беларускай літаратурнай мовы, удасканаленне культуры вуснага і пісьмовага маўлення (моўная і маўленчая кампетэнцыі). Практыка паказвае, што выпускнікі з году ў год ... Падрабязней »